Tratamenduaren arduradunaren identitatea: «Fundación Beato Domingo Iturrate»

IFK: G48458657

Gaztelumendi kalea 30, 48991, Getxo, Bizkaia

Telefono-zenbakia: 944 30 00 24

Helbide elektronikoa: info@residenciabeatodomingo.com

«Fundación Beato Domingo Iturrate» da erabiltzailearen datu pertsonalei buruzko tratamenduaren arduraduna eta jakinarazten dizu eskuratutako datuak 2016/679 (EB) Erregelamenduak, 2016ko apirilaren 27koak, datu pertsonalak tratatzeari eta datu horien zirkulazio libreari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak, (GDPR) eta 3/2018 Lege Organikoak, abenduaren 5ekoak, Datu Pertsonalak Babestu eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoak, xedatutakoaren arabera tratatuko direla, beraz, informazioa erabiltzeko helburuei dagokienez, tratamenduari buruz honako informazio hau helarazten zaizu:

* Harremanetarako eskura jartzen zaizun edozein modu erabiliz (besteak beste, harremanetarako inprimakia), eskatzen diguzun informazioa bidaltzeko kudeatzea.

* Erabilera-estatistikak egitea.

Emandako datuak gordeta egongo dira erabiltzailearekin harremanak jarraitzen duen bitartean, edo legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren urteak igaro arte. Datuak ez dizkiegu hirugarrenei lagako, legeak behartzen ez bagaitu izan ezik.

Datu pertsonalak bildu eta tratatzeko segurtasun-neurri egokiak hartu dira, horiek ez galtzeko, ezta baimendu gabekorik ez lortzeko edo manipulatzeko ere.

«Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak konpromisoa hartzen du eskuratzen duen informazio konfidentziala babesteko.

Erabiltzaileak ziurtatzen du 14 urtetik gora dituela eta, ondorioz, pribatutasun-politika honekin bat, datu pertsonalak tratatzeari dagokionez baimena emateko legezko gaitasuna duela.

Erabiltzaileak une oro erabil ditzake bere datu pertsonalen inguruan ondorengo eskubide hauek: atzitzea, zuzentzea, ezestea, kontra egitea, mugatzea, ezabatzea eta eramatea. Halaber, lehen aipatutako edozein helbururako baimena baliogabe dezake. Horretarako, gurekin harremanetan jarri beharko du enpresaren egoitzan edo harremanetarako helbide elektronikoa erabiliz.residenciabeatodomingo.com webgunearen (aurrerantzean, “webgunea”) jabea da «Fundación Beato Domingo Iturrate» (IFK: G48458657; helbidea: Gaztelumendi kalea 30, 48991, Getxo, Bizkaia). Euskal Autonomia Erkidegoko Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago.

«Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak ongietorria ematen dizu eta gonbita luzatu ere bai Webgunea Erabiltzeko Baldintza Orokorrak (aurrerantzean, “Erabileraren Baldintzak Orokorrak”) arretaz irakurtzeko, zure nabigazioari aplikatuko zaizkion eskakizunak eta baldintzak deskribatzen baitira, araudi aplikagarriak xedatutakoarekin bat etorriz. «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak etorkizunean Erabilera Baldintzak alda ditzakeenez, gomendatzen dizugu aldizka bisitatzea egindako aldaketen berri izateko.


1. Xedea

«Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak webgune honetako edukien bidez erabiltzaileei doako informazio argia ematen die erakundeari berari, Erabilera Baldintza Orokor hauen araberako modalitateei eta datu pertsonalak tratatzeko politikei (aurrerantzean, “Datuak Babesteko Politika”) buruz. Webgune honetan sartu edo edozein modutan erabiliz gero, “Erabiltzailearen” kalifikazioa izango duzu eta Erabilera Baldintza Orokor hauek erreparorik gabe onetsiko dituzu. «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak konpromisoa hartzen du lortzen duen informazio konfidentziala babesteko.

Erabiltzaileak ziurtatzen du 14 urtetik gora dituela eta, ondorioz, pribatutasun-politika honekin bat, datu pertsonalak tratatzeari dagokionez baimena emateko legezko gaitasuna duela.

Erabiltzaileak une oro erabil ditzake bere datu pertsonalen inguruan ondorengo eskubide hauek: atzitzea, zuzentzea, ezestea, kontra egitea, mugatzea, ezabatzea eta eramatea. Halaber, lehen aipatutako edozein helbururako baimena baliogabe dezake. Horretarako, gurekin harremanetan jarri beharko du enpresaren egoitzan edo harremanetarako helbide elektronikoa erabiliz.


residenciabeatodomingo.com webgunearen (aurrerantzean, “webgunea”) jabea da «Fundación Beato Domingo Iturrate» (IFK: G48458657; helbidea: Gaztelumendi kalea 30, 48991, Getxo, Bizkaia). Euskal Autonomia Erkidegoko Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago.

«Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak ongietorria ematen dizu, eta Webgune honen Erabilera Baldintza Orokorrak (aurrerantzean, horietan zehaztutako baldintza partikularrak) arretaz irakurtzeko gonbita luzatu ere bai.


2. Jabetza industriala eta intelektuala

Erabiltzaileak onartu eta onesten du webgune honetan azaltzen diren eduki guztiak eta, bereziki, diseinu, testu, irudi, logo, ikono, botoi, software, merkataritza-izen, marka edo beste edozein ikur industrian eta/edo merkataritzan erabil badaiteke, jabetza intelektualaren mende daudela. Gainera, marka, merkataritza-izen edo ikur bereizgarri guztiak, edukiei buruzko jabetza industrial eta intelektualaren eskubide guztiak eta/edo orrian txertatutako beste edozein elementu «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundearenak eta/edo hirugarrenenak dira, beraz, haiena da ekonomia-trafikoan erabiltzeko eskubide esklusiboa. Hala, Erabiltzaileak ez ditu edukiak erreproduzituko, kopiatuko, banatuko, jendearen eskura jarriko, beste modu batzuen bidez komunikatuko, eraldatuko edo aldatuko, eta eskakizun horiek betetzen ez badira, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeari edozein erreklamaziotik salbuetsiko zaio. Webgunera sartzeak ez dakar eskubideei uko egitea, horiek eskualdatzea, lizentzia ematea edo erabat ala zati batean lagatzea, berariaz bestelakoa esaten denean izan ezik. Webgunea Erabiltzeko Baldintza Orokor hauetan berariaz aurrez ikusitakoetatik at, Erabiltzaileak ez du izango webgunea eta/edo edukiak erabili, aldatu, ustiatu, erreproduzitu, banatu edo publikoki komunikatzeko bestelako eskubiderik. Eskubideen beste edozein erabilera edo ustiapen egiteko «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak edo ukitutako eskubideen hirugarren titularrak aurretiaz berariaz baimendu beharko dute.

Gunean dauden edukiak, testuak, argazkiak, diseinuak, logotipoak, irudiak, ordenagailu-programak, iturri-kodeak eta, oro har, edozein sormen intelektual baita webgunea bera multimedia artelan gisa batera hartuta ere, babestuta daude egilearen eskubideekin, jabetza intelektualaren arloko legediari jarraikiz. «Fundación Beato Domingo Iturrate» honako hauen guztien titularra da: webgunearen diseinu grafikoa osatzen duten elementuak, menuak, nabigazio-botoiak, HTML kodea, testuak, irudiak, testura, grafikoak eta webguneko beste edozein eduki, edo, nolanahi ere, elementuak erabiltzeko baimen egokia du. Webguneko edukia ezingo da erreproduzitu, ez oso-osorik, ezta zati batean ere; ez da eskualdatuko, ezta informazioa berreskuratzeko sisteman erregistratuko ere, inolako moduan eta bitartekotan, aurretiaz idatziz erakundeak baimentzen ez badu.

Era berean, debekatuta dago “copyright-a” eta babes-tresna teknikoak edo edukiak izan ditzakeen edozein informazio-mekanismo ezabatu, saihestu eta/edo manipulatzea. Webgune honetako Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du aipatutako eskubideak errespetatzeko eta horiek kalte ditzakeen edozein jarduketa saihesteko. Nolanahi ere, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak dagozkion legezko bitartekoak edo ekintzak erabili ahal izango ditu, horiek jabetza intelektual eta industrialaren lege-eskubideak defendatzeko badira.


3. Webguneko Erabiltzailearen betebeharrak eta erantzukizunak

Erabiltzaileak honako konpromiso hauek hartuko ditu:

a) Webgunea eta bere edukiak nahiz zerbitzuak behar bezala eta legez erabiltzea, honakoei erreparatuz: (i) une bakoitzean aplikagarria den legedia, (ii) Webgunea Erabiltzeko Baldintza Orokorrak; (iii) orokorrean onetsitako morala eta ohitura onak eta (iv) ordena publikoa.

b) Webgunean sartzeko bitarteko eta eskakizun tekniko guztiez hornitzea.

c) Datu pertsonalekin Webguneko inprimakiak betetzean egiazko informazioa eskuratzea eta une oro eguneratuta mantentzea Erabiltzailearen egoera errealari erantzuteko. Erabiltzailea da arduradun bakarra azalpen faltsuak edo zehaztugabeak ematen baditu, eta eskuratutako informazioarengatik «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeari edo hirugarrenei kalteak eragiten badizkie.

Aurreko idatz-zatian xedatutakoez gain, Erabiltzaileak ez ditu hurrengo hauek egingo:

a) Webgunea eta/edo edukiak iruzurrez eta baimenik gabe erabiltzea legez kanpoko helburu edo ondoreekin, Erabilera Baldintza Orokor hauek debekatzen dituztenekin, hirugarrenen eskubideak eta interesak urratzen dituztenak, edo zerbitzuen ala dokumentuen, fitxategien eta edozein ekipo informatikotan gordetako eduki guztien ohiko erabilera kaltetu, erabiltezin bihurtu, gainkargatu, hondatu edo saihesten dutenak.

b) Webguneko baliabide edo eremu mugatuetan sartu edo sartzen saiatzea, sartzeko eskatzen diren baldintzak bete gabe.

c) Webgune, bere hornitzaile edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak sortzea.

d) Sarean birus informatikoak edo beste edozein sistema fisiko edo logiko sartu ala zabaltzea, «Fundación Beato Domingo Iturrate», hornitzaile edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak sor baditzakete.

e) «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundearen, hirugarren hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuetan sartzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea.

f) Edukiak erreproduzitu edo kopiatzea, banatzea, komunikazio publikorako edozein modalitate erabiliz jendea sartzen uztea, eraldatzea edo aldatzea, eskubideen titularrak baimentzen duenean edo legezkoa denean izan ezik.

g) Jabetza intelektual edo industrialaren eskubideei eta «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundearen ala edukietan sartutako hirugarrenen eskubideak identifikatzeko gainerako datuei buruzko oharrak, baita babes-gailu teknikoak edo edukietan txerta daitezkeen edozein informazio-mekanismo ere ezabatu, ezkutatu edo manipulatzea.

h) Edukiak lortu eta lortzen saiatzea eta, horretarako, xede horrez eskura jarritako edo webguneetan berariaz adierazitako ala, orokorrean, webgunearen eta/edo edukien kalte-arriskurik eta erabiltezin bihurtzeko arriskurik ez dutelako Interneten ohiz erabilitako prozedura edo bitarteko desberdinez baliatzea.

i) Bereziki, gutxi gorabeherakoa eta zehaztugabea izan arren, Erabiltzaileak ez dizkie hirugarrenei datuak, edukiak, mezuak, informazioak, grafikoak, marrazkiak, soinu- eta/edo irudi-fitxategiak, argazkiak, grabaketak, softwarea eta, oro har, edozein material-mota eskualdatu, zabaldu edo eskura jarriko, hurrengo hauek gertatzen badira:

(i) Konstituzioak, Nazioarteko Tratatuek eta gainerako indarreko legediak onetsitako funtsezko eskubide eta askatasun publikoen aurkakoa izatea, horiek arbuiatu edo urratzea.

(ii) Delitu-jarduketak, laidogarriak, iraingarriak, bortitzak edo, oro har, legearen, moralaren, orokorrean onesten diren ohitura onen eta ordena publikoaren aurkakoak bultzatzea, eragitea edo sustatzea.

(iii) Sexua, arraza, erlijioa, sinesmenak, adina edo izaera direla eta, diskriminazioko jarduketak, jarrerak edo pentsamenduak bultatzea, eragitea edo sustatzea.

(iv) Delituak, bortitzak, iraingarriak, kaltegarriak, umiliagarriak edo, oro har, legearen, moralaren eta orokorrean onetsitako ohitura onen edo ordena publikoaren kontrakoak izan daitezkeen produktuak, elementuak, mezuak eta/edo zerbitzuak erantsi, eskura jarri edo lortzen uztea.

(v) Antsietate- edo beldur-egoera onartezinera eramatea edo eragin ahal izatea.

(vi) Jardun arriskutsuetan, osasunerako eta oreka psikikorako arriskutsuak edo kaltegarriak diren horietan, nahastera bultzatzea edo eragitea.

(vii) Babes intelektual edo industrialaren arloan legediak babestuta, «Fundación Beato Domingo Iturrate» edo hirugarrenei dagozkienak baimenik gabe erabiltzea.

(viii) Ohorearen, intimitate pertsonal eta familiarraren edo pertsonaren irudiaren aurkakoa izatea.

(ix) Edozein publizitate-mota izatea.

(x) Webgunearen ohiko funtzionamendua saihesten duen edozein birus edo programa mota sartzea.

Arduragabekeriaz edo engainuzko moduan Erabilera Baldintza Orokor hauetan xedatutako edozein eskakizun betetzen ez bada, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak izan ditzakeen kalte-ordain guztiengatik erantzungo da.


4.Erantzukizunak

«Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak ez du bermatzen «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundearen orrietan dauden elementu eta informazio guztiak etengabe lortzea, ondo bistaratzea, deskargatzea edo erabiltzea, kontrolaz kanpoko faktoreek edo inguruabarrek saihets, zail edo eten baititzakete.

«Fundación Beato Domingo Iturrate» ez da arduradun izango emandako informazio eta edukiak eskuratzearen ondorioz har daitezkeen erabakiez.

«Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak Erabiltzaileari zerbitzua eten diezaioke edo berehala harremana suntsiaraz dezake, antzematen badu bere webguneko erabilera Erabilera Baldintza Orokor hauen aurka doala. «Fundación Beato Domingo Iturrate» ez da arduradun izango webgunea erabiltzearen ondorioz sortutako kalte, eragozpen, galera, erreklamazio edo gastuez. Bakarrik arduratuko da, ahalik eta lasterren, kalteak eragin ditzaketen edukiak ezabatzeaz, baldin eta jakinarazten bada. Bereziki, ez dira bere ardurapeko kalteak izango hurrengo hauen ondorioz sortutakoak:

(i) Sistema elektronikoaren funtzionamenduan interferentziak, etenak, hutsak, ez-egiteak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak, baldin eta telekomunikazioko lineen eta sareen urritasunak, gainkargak eta akatsak badaude edo «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundearen kontrolarekin zerikusirik ez duen beste arrazoi batzuengatik eragin badira.

(ii) Edozein motako programa gaiztoak erabiliz edo edozein komunikazio-bitartekoren bitartez, hala nola birus informatikoak edo bestelakoak, legez kanpo tartean sartzea.

(iii) Webgunea bidegabe eta modu desegokian gehiegi erabiltzea.

(iv) Segurtasun- edo nabigazio-erroreak, nabigatzaileak gaizki funtzionatzen duelako edo eguneratu gabeko horren bertsioak erabiltzen direlako. Administratzaileek gordetzen dute webgune honetako edozein eduki edo informazio, oso-osorik edo zati batean, kentzeko eskubidea.

«Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak ez du erantzukizunik izango Erabiltzaileak webgunea gaizki erabiltzeagatik sor daitezkeen kalte-galerez. Era berean, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundea salbuetsita dago edozein erantzukizunez, datuak biltzeko inprimakien ondorioz jaso daitezkeen edukia eta informazioak direla bide, bakarrik kontsultatu eta zalantzak argitzeko zerbitzuak ematen baitituzte. Bestalde, Erabiltzaileak zerbitzuak legez kanpo edo oker erabiltzeagatik kalte-galerak sortzen badira, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak eragindako kalte-galerak erreklama diezazkioke.

Zuk webgunean sartu edo erabiltzearen ondorioz hirugarrenek erreklamazioak, ekintzak edo eskeak egiten badituzte, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeari defendatu, kalte-ordaina eman eta kalterik gabe mantenduko diozu. Halaber, zuk ezinbestez edozein kalte-galerarengatik emango diozu kalte-ordaina «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeari, datuak lortu edo ateratze aldera “robotak”, “spiderrak”, “crawlerrak” edo antzeko tresnak erabiltzearen ondorioz sortu badira edo horien arrazoia webgunearen funtzionamenduan arrazoiz kanpoko karga ezartzen duen beste edozein jarduketa bada.


5. Hiperestekak

Erabiltzailea behartuta dago ez erreproduzitzera inola ere «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundearen webgunea eta edukiak, ezta hiperesteka erabilita ere, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak berariaz eta idatziz baimentzen ez badu.

«Fundación Beato Domingo Iturrate» webguneak beste webgune batzuetara estekak izan ditzake, nahiz eta hirugarrenek kudeatzen dituzten. Horrekin bat, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak ez du erantzukizunik izango webgune horien edukiaren gainean. Gainera, ez da berme-emailea, ezta eskaintzaile ere hirugarrenen esteken bidez hirugarren horiek eman ditzakeen zerbitzuez eta/edo informazioaz.

Erabiltzaileari eskubide mugatua, ezeztagarria eta ez-esklusiboa ematen zaio, webguneko orri nagusian estekak sortzeko, baina, bakarrik erabilera pribaturako badira, ez, ordea, merkataritza-erabilerarako. Gure webgunera esteka duten webguneek (i) ez dute ulertaraziko «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak webgune hori edo bere zerbitzuak ala produktuak gomendatzen dituela; (ii) ezingo dute faltsutu «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundearekin beren harremana, ezta «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak esteka baimendu duela baieztatu ere, eta ez dituzte sartuko «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundearen markak, izenak, merkataritza-izenak, logotipoak eta beste ikur bereizgarri batzuk; (iii) ez dituzte erantsiko gustu txarreko edukiak, lizunzaleak, iraingarriak, eztabaidagarriak, sexu, arraza edo erlijioa direla bide diskriminazioa edo indarkeria bultzatzen dutenak, ordena publikoaren aurkakoak ala legez kanpokoak; (iv) ezingo dira lotu webguneko orri nagusitik at dagoen bete orri batera; (v) nahitaez webguneko helbidera lotuko da, utzi gabe esteka egiten duen webguneak esteka bere webguneko zati bezala edo bere “frame” baten barruan erreproduzitzea edo webguneko edozein orrialdetan “browser” bat sortzea.

«Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak edozein unetan eska dezake webgunera edozein esteka ezabatzeko. Halakoetan, berehala ezabatu beharko da. «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak ezin ditzake kontrola beste webgune batzuek emandako informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak, estekak badituzte webgunera.

Horrenbestez, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak ez du erantzukizunik onetsiko halako webguneen inguruko alderdiei buruz.


6. Datuen babesa

Harremanetarako inprimakia erabiltzeko, Erabiltzaileek aurretiaz zenbait datu pertsonal eman behar dituzte. Xede horrez, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak datu pertsonalak tratatuko ditu, Europako Datuen Babesari buruzko 679/2016 EB Erregelamendu Orokorrak eta Datu Pertsonalak Babestu eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera. Hala, Erabiltzailea datu pertsonalak tratatzeko eta aurretiaz helburuak zehazteko politikan eta webgune honetan datuak babesteko politikan definituta dauden baldintzetan sar daiteke.

7. Cookieak

Ohiko erabiltzaile gisa ezagutu eta eduki gustukoenak edo berariazkoak erabiliz webgunearen erabilera pertsonalizatzeko «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak webgunean “cookie” teknologia erabiltzeko eskubidea gordetzen du. Webguneak edo bere izenean jarduten duenak erabilitako “cookieak” bakarrik erabiltzaile anonimo bati eta bere ordenagailuari lotuko zaizkio, beraz, berez ez dira erabiltzailearen datu pertsonalak eskuratuko.

Cookieak web zerbitzari baten bidez nabigatzaileari bidalitako fitxategiak dira. Helburua da Erabiltzaileak harrera ahalbidetzen duenean, webgunean Erabiltzailearen nabigazioa erregistratzea. Era berean, “cookieak” ezabatu ahalko dira, baina nabigatzailearen erabilera-argibideak kontsultatu beharko dira.

Cookieei esker, baliteke «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak ezagutzea Erabiltzaileak erabilitako ordenagailuko nabigatzailea, Erabiltzaileen demografia-profilei edukiak eskuratu eta nabigazio- edo publizitate-lehentasunak emateko, baita bisitak eta trafiko-parametroak neurtzeko eta sarreren kopurua nahiz aurrerapena kontrolatzeko ere. Informazio gehiago Cookie Politiketan.


8. Iraupena eta amaiera

Webgune honetako zerbitzuak hasieran mugagabeak dira. Dena den, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak atariko edozein zerbitzu amaitutzat edo etentzat jo dezake. Hala denean, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak zerbitzu zehatzaren amaiera edo etenaldia iragarriko du.

9. Deklarazioak eta bermeak

Oro har, webgunean emandako edukiak eta zerbitzuak informazio hutsak dira. Ondorioz, ematean, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak webgunean azaltzen diren eduki eta zerbitzuekiko ez du bermerik ematen edo deklaraziorik egiten, legez deklarazio eta berme horiek bazter ezin daitezkeenean salbu. Adierazpen modura sartu dira bermeak honako hauen inguruan: legezkotasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna, egiazkotasuna, zehaztasuna edo merkaturatze-aukera.

10. Ezinbesteko kasua

Nolanahi ere, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak ez du erantzungo ezin bada zerbitzurik eman, arrazoiak badira hornidura elektrikoa luzaroan etetea, telekomunikazio-lineak, gizarte-gatazkak, grebak, matxinada, leherketak, uholdeak, gobernuaren egintzak eta ez-egiteak eta, oro har, ezinbesteko edo ustekabeko ustezko guztiak.

11. Eztabaidak konpontzea. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Erabilera Baldintza Orokor hauek eta webgunearen erabilera Espainiako legediak arautuko ditu. Edozein eztabaida Bizkaiko auzitegiek ebatziko dute.

Erabilera Baldintza Orokor honen edozein hizpaketa legedi aplikagarriaren babesean edo ebazpen judizial edo administratibo baten ondorioz eskaezina edo nulua bada, eskaezin edo nulu izateak ez du ekarriko Erabilera Baldintza Orokor hauek guztiak eskaezinak edo nuluak izatea. Halakoetan, «Fundación Beato Domingo Iturrate» erakundeak hizpaketa aldatu edo ordezkatuko du, eta baliozkoa eta eska daitekeenera joko du, ahal den neurrian, jatorrizko hizpaketan islatutako helburua eta nahia lortze aldera.